VDKIEBOOMMANAGEMENT: Strategisch partner voor de industrie

Als industriële ondernemer wilt u zo goed en efficiënt mogelijk produceren, zodat u sterk staat in de snel veranderende omgeving. Dat vraagt innoveren, mechaniseren, intensiveren, flexibiliseren, optimaliseren. Stuk voor stuk zaken waar VDKIEBOOMMANAGEMENT ondersteuning bij biedt. Als raadgevend organisatieadviesbureau bieden wij meerwaarde door de combinatie van techniek en organisatie.

VDKIEBOOMMANAGEMENT werkt sinds 2008 als organisatieadviesbureau dat gespecialiseerd is in het blootleggen van de discrepantie tussen enerzijds visie en strategie en anderzijds organisatiestructuur en operationele processen. Alle deelprocessen worden in een bedrijfsonderzoek objectief beoordeeld en voorzien van mogelijke verbeterpunten. U kunt hierbij denken aan administratieve en financiële processen, operationele activiteiten, ICT en HRM. De combinatie van deze kennisgebieden maakt ons uniek in de markt.

VDKIEBOOMMANGEMENT zorgt voor een efficiënt ingerichte organisatie.  Bedrijfsprocessen zijn geoptimaliseerd en op elkaar afgestemd. Dit leidt tot hogere productiviteit en kostenbesparingen. En u kunt zich weer volledig richten op uw core business.